NATJECATELJSKE EKIPE - VATROGASNE I MALONOGOMETNE

Datum: 30.12.2008    Autor: DVD ŽRNOVNICA

USPJESI DVD-a ŽRNOVNICE NA VATROGASNIM NATJECANJIMA

Prvo natjecanje na kojem smo sudjelovali otvoreno je općinsko natjecanje održano 6. lipnja 1982. godine upravo u Žrnovnici. S ekipom članova na njemu smo osvojili 7. mjesto. Treba napomenuti da su se u to vrijeme, sve do 1991., na natjecanjima općine Split natjecala sva Društva iz šire okolice našeg grada, od Kaštela do Dugopolja, pa sve do društava sa srednjodalmatinskih otoka.


uvecaj sliku
Momčad članova DVD-a Žrnovnice na Memorijalu Mirka Kolarića u Varaždinu 1985. godine


Osim već navedenog, u Žrnovnici su održana još tri općinska vatrogasna natjecanja, i to 26. svibnja 1984., 18. lipnja 1988. i 19 lipnja 1990., s tim da su posljednja dva natjecanja također bila otvorenog tipa.


uvecaj sliku
Otvoreno općinsko natjecanje u Žrnovnici 1990. godine


Osim što smo kroz sve dobne kategorije osvojili podosta prvih, drugih i trećih mjesta na općinskim i županijskim vatrogasnim natjecanjima, naše ekipe iskazale su se i na republičkoj razini, pa je tako, između ostaloga, naša vatrogasna jedinica pionira vatrogasaca prve klase (“B”) osvojila visoko 2. mjesto na 10. republičkom natjecanju pionirskih vatrogasnih
jedinica, održanom u Gospiću 1989. godine.


uvecaj sliku
Pionirska momčad na Republičkom natjecanju u Gospiću 1989. godine


uvecaj sliku
Pionirska momčad - Omiš, 1984. godina


Naše su momčadi i ekipe svih uzrasta sudjelovale i na brojnim vatrogasnim turnirima te memorijalima u organizaciji vatrogasnih društava širom domovine. Više puta sudjelovali smo i na Vatrogasnom memorijalu Mirka Kolarića u Varaždinu, a prvi put 1985. godine.


uvecaj sliku
Ženska mladež 2005. godine


USPJESI DRUŠTVA NA VATROGASNIM MALONOGOMETNIM TURNIRIMA

Naše društvo tradicionalno je dugi niz godina organiziralo vatrogasni malonogometni turnir u Žrnovnici, počevši od 1985. godine. Od 2002. godine naš turnir nosi naziv Vatrogasni malonogometni turnir „Dragutin Aljinović“ u spomen na našeg preminulog dugogodišnjeg predsjednika. Turnir u vlastitoj organizaciji osvajamo 1987., 1989., 1992., 1995., 2002. i 2004., drugo mjesto bilježimo 1990. i 1999., a treće 1994., 2001. i 2002.


uvecaj sliku
Malonogometna momčad DVD-a na turniru u Dugom ratu 2005. godine


Naša malonogometna momčad redovito sudjeluje i na brojnim vatrogasnim malonogometnim turnirima u okolici na kojima također bilježimo vrlo dobre rezultate. Na Memorijalu “Zdravko Rakela Bembo” u Dugom Ratu prvo mjesto osvajamo 2009. godine, drugi smo bili 2005., a treće mjesto zauzeli smo 2007. godine. Na Memorijalu “Milorad Drašković Bilkan” u Solinu od boljih rezultata bilježimo dva četvrta mjesta, i to 2001. i 2006. godine.


uvecaj sliku
Malonogometna momčad Društva na turniru u Dugom ratu 2009. godine

 

Recent Record

  • TEL.: 021/472-093
    FAX.: 021/472-672
    MOB.: 091/472-0931
  • Hrvatskih velikana 93
    21251 Žrnovnica
  • E-MAIL: dvd.zrnovnica@gmail.com